KFO-Khach moi su kien thay Ngo Viet Liem
PGS.TS. Ngô Viết Liêm

Tổng Biên Tập Tạp chí Australasian Marketing Journal

KFO-Khach moi su kien thay Ly Qui Trung
TS. Lý Quí Trung

Giáo sư kiêm nhiệm, Cố vấn cấp cao, Đại học Western Sydney, Úc

KFO-Khach moi su kien ba Tredene
Bà Tredene Dobson

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

KFO-Khach moi ba Ngo Thu Huong
Bà Ngô Thu Hương

Giám Đốc Phát Triển Thương Mại Cấp Cao,
Cơ quan Thương mại & Đầu tư Chính phủ Australia

Bà Vân Trần

Giám đốc Phát triển Giáo Dục, Phòng Thương mại và Đầu tư Queensland tại Việt Nam

Ông Lam Lê

Phụ trách Phát triển thị trường, Sở Giáo Dục Bang Tasmania, Australia

Ông Andrew Houey

Giám đốc Truyền thông Quốc tế, StudyAdelaide

Ông Kiền Nguyễn

Giám đốc Thương mại và Đầu tư Bang New South Wales tại Việt Nam

Bà Thủy Võ

Cán bộ Phát triển Giáo dục và Đào tạo bang Western Australia tại Việt Nam

Bà Châu Ngô

Giám đốc Dịch vụ Giáo dục, Văn phòng đại diện Thương mại & Đầu tư bang Victoria tại Việt Nam

Chị My Lê

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bang Victoria. Sinh viên Đại học Monash, Australia

Chị Jenna Nguyễn

Trợ lý Marketing và Gắn kết Sinh viên, Văn phòng Phó Hiệu Trưởng, Đại học Western Sydney, Australia. Cựu sinh viên Viện ISB và Đại học Western Sydney, Australia