KFO-Khach moi su kien thay Ngo Viet Liem
PGS.TS. Ngô Viết Liêm

Tổng Biên Tập Tạp chí Australasian Marketing Journal

KFO-Khach moi su kien thay Ly Qui Trung
TS. Lý Quí Trung

Giáo sư kiêm nhiệm, Cố vấn cấp cao, Đại học Western Sydney, Úc

KFO-Khach moi su kien ba Tredene
Bà Tredene Dobson

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

KFO-Khach moi ba Ngo Thu Huong
Bà Ngô Thu Hương

Giám Đốc Phát Triển Thương Mại Cấp Cao,
Cơ quan Thương mại & Đầu tư Chính phủ Australia

KFO-Khach-moi-su-kien-Katie-Haigh-Dalhousie
Cô Katie Haigh

Giám đốc Trải nghiệm toàn cầu, Đại học Dalhousie, Canada

KFO-Khach-moi-su-kien-Sheri-Love-UVic
Cô Sheri Love

Chuyên viên Phát triển kinh doanh và hợp tác toàn cầu, Trường Kinh doanh Gustavson, Đại học Victoria, Canada

KFO-Khach-moi-su-kien-Zack-Yu-Dalhousie
Anh Zack Yu

Cố vấn Sinh viên Quốc tế, Đại học Dalhousie, Canada

KFO-Khach-moi-su-kien-Sophie
Chị Sophie Đoàn

Chuyên viên Marketing, Bowens Timber and Hardware, Australia. Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Đại học Monash

KFO-Khach-moi-su-kien-Barista-The-Lan
Barista Đặng Thế Lân

Người sáng lập và điều hành – The Lovely Cup O’ Coffee

KFO-Khach-moi-su-kien-Steven-Monash
Anh Steven Hoàng

Kỹ sư Điện tử, Versatile Technology, Australia. Cử nhân Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính, Đại học Monash

Bà Vân Trần

Giám đốc Phát triển Giáo Dục, Phòng Thương mại và Đầu tư Queensland tại Việt Nam

Ông Lam Lê

Phụ trách Phát triển thị trường, Sở Giáo Dục Bang Tasmania, Australia